Javna predstavitev Etape 1A v Ljubljani

Direkcija Republike Slovenije za vode začenja z izvedbenimi aktivnostmi Projekta Gradaščica, katerega cilj je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno zmanjšanje poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Projekt se bo izvajal v več etapah. Javna predstavitev Etape 1A, ki zajema območje Mestne občine Ljubljana – četrtnih skupnosti Trnovo, Vič in Rožnik, bo v četrtek 6.10.2016 ob 17.00 uri, v veliki sejni dvorani na Trgu Mladinskih brigad 7 (stavba bivše Občine Vič), v Ljubljani.

Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je podlaga za pričetek aktivnosti na terenu in sicer se bo v teh dneh začela parcelacija zemljišč. Preden bodo geometri na terenu začeli opravljati parcelacije, želimo predstaviti projektne ureditve, ki so izdelane na podlagi sprejete Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske Unije.

Vodstvo Direkcije RS za vode vljudno vabi vse zainteresirane, da su udeležijo javne predstavitve Etape 1A projekta Gradaščica.