Povodje Gradaščice

Portfolij Info

  • Category

    Povodje Gradaščice

Gradaščica je levi pritok Ljubljanice. Nastane na sotočju Male vode, ki priteka iz hribovitega sveta zahodno od Šentjošta nad Horjulom in Velike Božne iz podobnega hribovja na območju naselja Rovt. Večja desna pritoka Gradaščice sta Prosca in Horjulka ali Horjulščica, ki se pri Lesnem Brdu združi s Šujico. Večja leva pritoka sta Belica in Glinščica.

Od Polhovega Gradca naprej teče Gradaščica po mestoma nekoliko razširjeni dolini proti vzhodu, pri Bokalcah vstopi v ravnino Ljubljanskega barja in se v Ljubljani v dveh delih izliva v Ljubljanico. Pritok Horjulka se ji pridruži pod gradom Bokalce na zahodnem obrobju Ljubljane.

Od gradu Bokalce teče Gradaščica pod zahodno ljubljansko obvoznico, nekoliko niže pa se pri bokalškem jezu razdeli v dva dela. Nekdaj vijugasta, danes pa v celoti regulirana struga Mestne Gradaščice kmalu vstopi na območje mesta Ljubljana, teče naprej skozi Vrhovce in Vič, kjer dobi z leve prav tako reguliran pritok Glinščico ter se med Trnovim in Krakovim izliva v Ljubljanico. Večji del vode Gradaščice je danes speljan v Mali graben, ki od bokalškega jezu poteka proti jugovzhodu. Pri Dolgem mostu Mali graben prečka železniško progo in južno obvoznico, nato pa teče skozi Mestni Log mimo Murgel na levem bregu in Rakove Jelše na desnem ter se na južnem robu Trnovega izlije v Ljubljanico.