Direkcija RS za vode je pri načrtovanju projekta upoštevala pripombe občine Dobrova – Polhov Gradec, zato je izgradnja suhega zadrževalnika Razori med naseljema Dobrova in Razori do ceste Ljubljana – Stranska vas predvidena v Etapi 2. Na širšem območju zadrževalnika se bo na dveh odsekih regulirala in sanirala sedanja regulacija Gradaščice. Ob tem bo izvedenih več zasipov terena, regulacijo Ostrožnika in sonaravno regulacijo Horjulke ter sanacijo obstoječe struge Horjulke.